Makam Ki Kertadrana

Baca Juga


Ki Kertadrana adalah adalah Adipati Si Galuh, seorang Senopati Panjer pada masa Perang Diponegoro. Ia gugur dalam Pertempuran Karangsambung 1830-1832. Ki Kertadrana di makamkan di Gunung Watu Ageng-Tenggulun Wanatirta Kec. Karanggayam-Kebumen yang kini dikenal bukit Si Pako. Ki Kertadrana Juga dijuluki panembahan Si Pako.

Posting Komentar

BERITA VIDEO

DOKUMENTASI